MATESZE

MATESZE

Magyar Terápiás és Segítőkutyás
Szövetség Egyesület

Kutyák Kutyák Kutyák
Belépés

Vizsgára jelentkezés

Vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók

Minden segítőkutyának, segítő kutyát alkalmazó személynek sikeres vizsgát kell tennie. A sikeres vizsgát követően erről egy tanúsítványt kap, mellyel bárhol, bárkinek igazolni tudja, hogy teljesítette a vizsgát. 
A segítőkutyák és gazdáik vizsgáját a regisztrált segítőkutya-kiképző szervezet bonyolítja le. Magánszemély nem tud vizsgát szervezni.

Vizsgázó párosok száma:

Adott szervezet rendezésében megtartott vizsgákon a vizsgázók maximális létszáma: 
- vakvezető kutya és gazdája:                                    6 páros/nap 
- mozgássérült-segítő kutya és gazdája:                      6 páros/nap 
- hangjelző kutya és gazdája:                                    6 páros/nap 
- rohamjelző kutya és gazdája:                                  6 páros/nap 
- személysegítő kutya és gazdája                               6 páros/nap 
- terápiás kutya és gazdája
     temperamentum vizsga:                                    10 páros/nap
     záróvizsga:                                                      6 páros/nap

Vizsgaszabályzatok: 
A mozgássérült-segítő kutyák vizsgaszabályzata

A rohamszerűen jelentkező állapotokban szenvedők számára segítséget nyújtó kutyák vizsgaszabályzata
Siketek és nagyothallók számára kiképzett jelző kutyák vizsgaszabályzata
Terápiás kutyák vizsgaszabályzata
A vakvezető kutyák vizsgaszabályzata
A személyi segítő kutyák vizsgaszabályzata

Továbbra is szervezhet több szervezet közös vizsgát, amennyiben a fenti feltételeknek megfelel. Minden szervezet a saját adminisztrációs felületén indíthatja el ilyenkor is a vizsga bejelentését. Az azonos időpont és helyszín elég információ a vizsgajegyzőkönyv kiállításához.

Kérünk minden szervezetet, hogy a következő részt figyelmesen olvassa el és ez alapján szervezzen segítőkutya vizsgát!!!
A vizsga lebonyolítása
 

1. Felkérés a vizsgaeljárás megindítására

   1a. A korábban már megfelelő módon regisztrált kiképző szervezet a MATESZE informatikai felületén minimum 30 nappal a tervezett vizsga előtt felviszi a vizsgázó párosok szükséges adatait és beregisztrálja a vizsgát, a saját delegált nevét. A vizsga regisztrációval ugyanezen a felületen feltölti a hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vizsga előkészítése a 9/2016. (V. 12.) EMMI rendeletben módosított 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet és a vizsgaszabályzat szerint történik (mivel a vizsga pontos időpontja csak később derül ki, a bejelentés napja tehát valójában csak azt a napot jelöli ki, aminél előbb biztosan nem lehet a vizsgát megrendezni).

   1b. Továbbá a kutyakiképző szervezet tájékoztató e-mailt küld a MATESZE adminisztrátornak a vizsga adatairól: mikor tartható meg (hétköznap, hétvégén, délelőtt, ill. délután), hány páros vizsgázik.  Minden olyan szervezetnek regisztrálnia kell a fent meghatározott módon és időben, akinek a kutyái és vizsgázói részt kívánnak venni a szóban forgó vizsgán.

       1c. A szervezet a kiállított számla ellenében befizeti kutyánként az 5700 Ft eljárási díjat a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület számlájára és a vizsga regisztrációs felületén feltölti azigazolást arról, hogy a kutya megfelel a segítőkutyákkal szemben támasztott egészségügyi követelményeknek.
             Számlaszám: 10103434-58331100-01000004

    1d. A MATESZE adminisztrátor e-mailben visszaigazolja a dokumentumok beérkezését, és egyben rögzíti a visszaigazolás dátumát, mint a vizsgaeljárás megindításának kezdő napját.

Csak az 1.a-d pontban foglaltak együttes teljesítése esetén tekinthető úgy, hogy a kutyakiképző szervezet felkérte a Közreműködő szervezetet a vizsgaeljárás megindítására.

2. Vizsgabizottság delegálása

A vizsgaeljárás megindításának kezdő napját követő legkésőbb 15. napon a MATESZE adminisztrátor kijelöli az elnököt és a központi tagot, és erről hivatalos értesítőt küld.

3. Vizsga megszervezése

    3a. A kutyakiképző szervezet megegyezik a vizsgáztatókkal a vizsga pontos időpontjában, és a MATESZE adminisztrátornak írott e-mail formájában azt haladéktalanul bejelenti. 

A vizsgáztatókkal való egyeztetés nyomán a kutyakiképző szervezet a saját adminisztrációs felületén, szükség esetén (pl. betegség stb. miatt kieső vizsgázók) még módosítja a vizsga adatait legkésőbb a vizsga előtti 5. munkanapig, újabb vizsgázókat azonban már nem adhat hozzá a vizsgához

    3b. A kutyakiképző szervezet ezen kívül legkésőbb a vizsga előtti 5. munkanapig feltölti a vizsga regisztrációs felületén valamennyi vizsgázó által aláírt adatkezeléshez való hozzájárulási nyilatkozatot, valamint arról való nyilatkozatot, hogy a vizsgaszabályzatot ismeri és elfogadja. Az adatkezeléshez való hozzájárulási nyilatkozatok megküldésével egyidejűleg a kutyakiképző szervezet is nyilatkozik arról, hogy a vizsga felvétele során nem sérülnek a vizsgán résztvevők személyiségi jogai. 3 az 1-ben nyilatkozat

Törölt vizsgázók esetében a már befizetett vizsgaeljárási díj nem kerül visszautalásra, de ezek a vizsgázók egy későbbi vizsga során eljárási díj befizetése nélkül vizsgázhatnak

4. Vizsgadokumentumok kiküldése

A MATESZE adminisztrátor elkészíti a jegyzőkönyvet majd legkésőbb a vizsgát megelőző 5. munkanapon elküldi a kutyakiképző szervezetnek. 

5. Vizsga lebonyolítása

A vizsga során a vizsgabizottság tagjai az vizsgázók értékelését a jegyzőkönyv kitöltésével végzik. Az előírásszerűen kitöltött, és a vizsgaelnök által minden oldalon aláírt jegyzőkönyv a kutyakiképző szervezetnél marad. A jegyzőkönyv előírásszerű kitöltésének ellenőrzése a kutyakiképző szervezet felelőssége, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyv utólag nem korrigálható

6. Vizsga utáni teendők

    6a. A kutyakiképző szervezet  legkésőbb a vizsga napját követő  15. napon e-mailben megküldi a MATESZE részére vizsga dokumentumait, azaz a jegyzőkönyv elektronikus másolatát (maximum 4MB méretben, a file neve a jegyzőkönyv száma kell legyen)

Továbbá sikeres vizsga estén az e-mailben csatolt dokumentumként megküldi a kutya és a kliens/felvezető fényképét (az arcképes fotók az igazolványkép kritériumai szerint kell készüljenek,  a file neve  a fotón szereplő kutya ill. személy neve kell legyen). (Ha a vizsga csak temperamentum vizsga volt, fényképet nem kell küldeni.)

    6b. A kutyakiképző szervezet  legkésőbb a vizsga napját követő  15. napon postai úton megküldi a MATESZE részére a vizsgáról készült vágatlan, szerkesztés nélküli felvétel lejátszható formátumban (a határidő a postára adás napjára vonatkozik).
Cím: Schrőterné Vári Anita, 9789 Sé, Arany János út 14.

7. Kifogás benyújtásának módja

A vizsgázó legkésőbb a vizsgát követő 15. nap 16.00 óráig a MATESZE adminisztrátornak címzett, e-mailben csatolt aláírt levél formájában kifogást nyújthat be a vizsga szabályszerű lefolytatásával kapcsolatban.

8. Értesítés a vizsga eredményéről

A 6a és 6b pontban leírt dokumentumok beérkezését követő legkésőbb 15. napon a MATESZE a kutyakiképző szervezetet e-mailben értesíti a vizsga eredményéről, és a tanúsítvány nyomdába kerüléséről valamint megküldi a tanúsítványt elektronikus (kinyomtatható) formában, amit a nyomdai darab megérkezéséig használni lehet. 

Amennyiben a vizsga csak részvizsga (temperamentum vizsga) volt, az értesítés csak arról szól, hogy a szervezet megkezdheti a záróvizsgára való előkészületeket.

TERÁPIÁS KUTYÁK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK SZERVEZÉSE

1. Gyakorlati felkészülés megkezdése

 A kutyakiképző szervezet a záróvizsgára való felkészülés megkezdése előtt legalább 3 nappal tájékoztató e-mailt küld a MATESZE adminisztrátornak, melyben közli, hogy a sikeres temperamentum vizsgát tett páros(ok) melyik intézmény(ek)ben, melyik célcsoport(ok)nál végzi(k) a 2. részvizsgára való felkészülést (lehet több is). 

Valamint ehhez a levélhez csatolt dokumentum formájában megküldi a terápiás gyakorlati felkészülést megkezdő kutyák előírt laborvizsgálati eredményeit, ha az nem volt meg a temperamentumvizsga szervezésénél. Egészségügyi igazolás

2. Felkérés a vizsgaeljárás megindítására

   2a. A korábban már megfelelő módon regisztrált kiképző szervezet a MATESZE informatikai felületén minimum 30 nappal a tervezett vizsga előtt felviszi a vizsgázó párosok szükséges adatait és beregisztrálja a vizsgát, a saját delegált nevét. A vizsga regisztrációval együtt ugyanezen a felületen feltölti a hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vizsga előkészítése a 9/2016. (V. 12.) EMMI rendeletben módosított 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet és a vizsgaszabályzat szerint történik (mivel a vizsga pontos időpontja csak később derül ki, a bejelentés napja tehát valójában csak azt a napot jelöli ki, aminél előbb biztosan nem lehet a vizsgát megrendezni).

   2b. Továbbá a kutyakiképző szervezet tájékoztató e-mailt küld a MATESZE adminisztrátornak a vizsga adatairól: mikor tartható meg (hétköznap, hétvégén, délelőtt, ill. délután), hány páros vizsgázik.  Minden olyan szervezetnek regisztrálnia kell a fent meghatározott módon és időben, akinek a kutyái és vizsgázói részt kívánnak venni a szóban forgó vizsgán.

    2c. A kutyakiképző szervezet a vizsga regisztrációs felületén feltölti a hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vizsga előkészítése a 9/2016. (V. 12.) EMMI rendeletben módosított 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet és a vizsgaszabályzat szerint történik.

     2d. A szervezet a kiállított számla ellenében befizeti kutyánként az 5700 Ft eljárási díjat a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület számlájára és a vizsga regisztrációs felületén feltölti azigazolást arról, hogy a kutya megfelel a segítőkutyákkal szemben támasztott egészségügyi követelményeknek.

             Számlaszám: 10103434-58331100-01000004

    2e. A MATESZE adminisztrátor e-mailben visszaigazolja a dokumentumok beérkezését, és egyben rögzíti a visszaigazolás dátumát, mint a vizsgaeljárás megindításának kezdő napját.

Csak az 2.a-e pontban foglaltak együttes teljesítése esetén tekinthető úgy, hogy a kutyakiképző szervezet felkérte a Közreműködő szervezetet a vizsgaeljárás megindítására.

3. Vizsgabizottság delegálása

A vizsgaeljárás megindításának kezdő napját követő legkésőbb 15. napon a MATESZE adminisztrátor kijelöli az elnököt és a központi tagot, és erről hivatalos értesítőt küld.

4. Vizsga megszervezése

    4a. A kutyakiképző szervezet megegyezik a vizsgáztatókkal a vizsga pontos időpontjában, és a MATESZE adminisztrátornak írott e-mail formájában azt haladéktalanul bejelenti. 

4b. A gyakorlati vizsga tematikáját a kutyakiképző szervezett legkésőbb a vizsgát megelőző 15. napon elküldi a vizsgabizottság elnökének és a MATESZE adminisztrátornak is. Amennyiben az elnök valamilyen észrevételt tesz, a kutyakiképző szervezet javítja a vizsgán tervezett feladatokat és újból megküldi az elnöknek jóváhagyásra. Amennyiben az elnök továbbra is úgy találja, hogy a foglalkozásterv nem megfelelő, a vizsga elmarad. Ez esetben tovább kell egyeztetni a feladatokról, és az elnöki jóváhagyást követően kell új vizsgaidőpontot kitűzni (melyről a MATESZE-t is értesíteni kell).

4c. A kutyakiképző szervezet a záróvizsga előtti 5. munkanapig feltölti a vizsga regisztrációs felületén a záróvizsgán résztvevő gyermekek törvényes képviselői által aláírt hozzájárulást ahhoz, hogy a vizsgán közreműködjenek, és hogy róluk a felvétel készüljön. Megküldi továbbá a gyakorlati felkészítésről szóló az igazolást (ha a felkészítést olyan terápiás páros végzi, aki egy másik kutyakiképző szervezet tagja, akkor is a vizsgát rendező szervezet vezetőjének feladata a dokumentumok beküldése)

A vizsgáztatókkal való egyeztetés nyomán a kutyakiképző szervezet a saját adminisztrációs felületén, szükség esetén (pl. betegség stb. miatt kieső vizsgázók) még módosítja a vizsga adatait legkésőbb a vizsga előtti 5. munkanapig, újabb vizsgázókat azonban már nem adhat hozzá a vizsgához

 

    4d. A kutyakiképző szervezet ezen kívül legkésőbb a vizsga előtti 5. munkanapig e-mailben csatolt dokumentum formájában a MATESZE adminisztrátor részére megküldi valamennyi vizsgázó aláírt adatkezeléshez való hozzájárulási nyilatkozatát, valamint arról való nyilatkozatát, hogy a vizsgaszabályzatot ismeri és elfogadja. Az adatkezeléshez való hozzájárulási nyilatkozatok megküldésével egyidejűleg a kutyakiképző szervezet is nyilatkozik arról, hogy a vizsga felvétele során nem sérülnek a vizsgán résztvevők személyiségi jogai. 3 az 1-ben nyilatkozat

 

5. Vizsgadokumentumok kiküldése

A MATESZE adminisztrátor kiállítja a jegyzőkönyvet majd legkésőbb a vizsgát megelőző 5. munkanapon elküldi a kutyakiképző szervezetnek. 

6. Vizsga lebonyolítása

A vizsga során a vizsgabizottság tagjai az vizsgázók értékelését a jegyzőkönyv kitöltésével végzik. Az előírásszerűen kitöltött, és a vizsgaelnök által minden oldalon aláírt jegyzőkönyv a kutyakiképző szervezetnél marad. A jegyzőkönyv előírásszerű kitöltésének ellenőrzése a kutyakiképző szervezet felelőssége, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyv utólag nem korrigálható

7. Vizsga utáni teendők

    7a. A kutyakiképző szervezet  legkésőbb a vizsga napját követő  15. napon e-mailben megküldi a MATESZE részére vizsga dokumentumait, azaz a jegyzőkönyv elektronikus másolatát (maximum 4MB méretben, a file neve a jegyzőkönyv száma kell legyen)

Továbbá sikeres vizsga estén az e-mailben csatolt dokumentumként megküldi a kutya és a kliens/felvezető fényképét (az arcképes fotók az igazolványkép kritériumai szerint kell készüljenek,  a file neve  a fotón szereplő kutya ill. személy neve kell legyen).

    7b. A kutyakiképző szervezet  legkésőbb a vizsga napját követő  15. napon postai úton megküldi a MATESZE részére a vizsgáról készült vágatlan, szerkesztés nélküli felvétel lejátszható formátumban (a határidő a postára adás napjára vonatkozik).

8. Panasz benyújtásának módja

A vizsgázó legkésőbb a vizsgát követő 15. nap 16.00 óráig a MATESZE adminisztrátornak címzett, e-mailben csatolt aláírt levél formájában panaszt nyújthat be a vizsga szabályszerű lefolytatásával kapcsolatban

9. Értesítés a vizsga eredményéről

A 7a és 7b pontban leírt dokumentumok beérkezését követő legkésőbb 15. napon a MATESZE a kutyakiképző szervezetet e-mailben értesíti a vizsga eredményéről, és a tanúsítvány nyomdába kerüléséről valamint megküldi a tanúsítványt elektronikus (kinyomtatható) formában, amit a nyomdai darab megérkezéséig használni lehet.

Vizsgabizottsági tagok díjazása:

A vizsga során a vizsgabizottsági tagokat munkájukért honoráriumban illeti. (A vizsgabizottsági tag munkadíjáról lemondhat, ezt a vizsgajegyzőkönyvben fel kell tüntetni.) Az útiköltség térítésre egyértelmű szabályok vonatkoznak, a vizsgabiztosok honoráriumának megállapításához a MATESZE a következő iránymutatást adja, amelynél többet kréni nem lehet:

Terápiás kutya esetén 1 kutya vizsgáztatása bruttó 5.000 Ft/ vizsgabizottsági tag, de a minimumdíj 10000 Ft/vizsgabizottsági tag.

Nem terápiás kutya estén 1 kutya vizsgáztatása bruttó 15 000 Ft/ vizsgabizottsági tag.

Továbbá bruttó 2 000 Ft óradíj számolható fel minden segítőkutya vzsga estén a vizsgáztatók utazásának idejére.

Megjegyzendő, hogy a terápiás kutyák vizsgáztatása két fordulós, a fenti összegek esetükben vizsgánként értendőek.